Menu Zavřeno

O nás

Provádíme bezvýkopové opravy potrubí

Bezvýkopové opravy potrubí VEGI, s.r.o. Kroměříž

Potřebujete provést opravu potrubí bezvýkopově, zjistit zda máte ucpané nebo prasklé potrubí, potřebujete provést revizi a vyhledání stávajícího potrubí, odstranit překážky nebo utěsnit netěsnost v kanalizaci? Pak se obraťte na specialisty z VEGI, s.r.o. Kroměříž

INSPEKCE KANALIZACE
Provádíme průmyslovou kamerou IBAK Kiel, která zaznamená technický stav kanalizace, dokumentaci nově vybudované a opravené kanalizace, vyhledávání trasy a objektů kanalizace

OPRAVY POTRUBÍ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ
Provádíme bezvýkopové opravy potrubí dvěma metodami:

  • Inverzní metoda

Vlastní oprava potrubí DN 150 – DN 1400 včetně vejčitých je prováděna bezvýkopovou technologií protažením (inverzováním vodou) bezešvým filcovým rukávem BLV s povrchem z PU napuštěným pryskyřicí do stávajícího potrubí a jeho následným vytvrzením teplou vodou

  • Metoda UV liner

Vlastní oprava potrubí DN 150 – DN 1200 včetně vejčitých profilů je prováděna bezvýkopovou technologií protažením rukávem UVL ze skelných vláken nasycených pryskyřicí s vnější ochranou folii, s obrusnou vrstvou z pryskyřice, tlakováním vzduchem a následným vytvrzením UV zářením.

 

 

NABÍDKA PRACÍ

  • vyhodnocení stavu kanalizace
  • návrh časové nutnosti opravy
  • optimalizace technologií opravy (výkopem, bezvýkopově, lokálně, komplexně)
  • propočet nákladů na opravu
  • geodetické zaměření kanalizace
  • bezvýkopové opravy kanalizace

servisní­ vozidlo