Menu Zavřeno

Monitoring potrubí

Oprava lokálních poruch          Monitoring potrubí           Vložkování přípojek          Frézování překážek

Monitoring potrubí

Provádí se za účelem zjištění technického stavu kanalizace, pro dokumentaci nově vybudované a opravené kanalizace, či pro vyhledávání trasy a objektů kanalizace.

Při inspekci kanalizace se zaznamenáváme:

  • označení místa, úseku potrubí, světlosti potrubí, materiálu potrubí
  • hloubky šachet
  • staničení a způsob zaústění přípojek
  • celková délka úseku
  • staničení zjištěných poruch
  • popis poruch, trhliny a střepy
  • netěsná trubní spojení, přesazení rour
  • koroze, kaverny, vtok balastních vod